แฟนผมตัวดำ http://darkhr.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-06-2012&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-06-2012&group=7&gblog=11 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่า ร้านเช่าหนังสือ ตอนที่ 2 เช่าหนังสือไปอ่านเถอะ ที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-06-2012&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-06-2012&group=7&gblog=11 Tue, 12 Jun 2012 13:03:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-01-2012&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-01-2012&group=7&gblog=10 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าร้านเช่าหนังสือ ตอนที่ 1 รักคนอ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-01-2012&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-01-2012&group=7&gblog=10 Thu, 12 Jan 2012 8:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-04-2011&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-04-2011&group=6&gblog=50 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบันทึกแห้งๆในวันสงกรานต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-04-2011&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-04-2011&group=6&gblog=50 Thu, 14 Apr 2011 14:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-12-2010&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-12-2010&group=6&gblog=49 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อกสั้นๆก่อนปีใหม่ และความในใจถึง Facebook]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-12-2010&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-12-2010&group=6&gblog=49 Sun, 26 Dec 2010 13:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=17-07-2010&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=17-07-2010&group=6&gblog=48 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[10 ข้อ ก่อนและหลังจากการชม Inception]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=17-07-2010&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=17-07-2010&group=6&gblog=48 Sat, 17 Jul 2010 14:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-06-2010&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-06-2010&group=6&gblog=47 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[จับฉ่ายสตอรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-06-2010&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-06-2010&group=6&gblog=47 Fri, 25 Jun 2010 23:15:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2010&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2010&group=6&gblog=46 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[10 สิ่งเกี่ยวกับหนังและข้าพเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2010&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2010&group=6&gblog=46 Wed, 02 Jun 2010 8:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2010&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2010&group=6&gblog=45 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ฆ่าเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2010&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2010&group=6&gblog=45 Mon, 03 May 2010 21:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-04-2010&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-04-2010&group=6&gblog=44 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แท่ก ร้อยคำถามที่ไม่ต้องตอบก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-04-2010&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-04-2010&group=6&gblog=44 Tue, 27 Apr 2010 20:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-03-2010&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-03-2010&group=6&gblog=43 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Hello My friend]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-03-2010&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-03-2010&group=6&gblog=43 Sun, 07 Mar 2010 21:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-02-2010&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-02-2010&group=6&gblog=42 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG มัธยมวัยหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-02-2010&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-02-2010&group=6&gblog=42 Fri, 05 Feb 2010 16:09:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-12-2009&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-12-2009&group=6&gblog=41 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[บล็อคปิดท้ายปีหนึ่งหน้าเอสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-12-2009&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-12-2009&group=6&gblog=41 Sun, 27 Dec 2009 16:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-12-2009&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-12-2009&group=6&gblog=40 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Writer's block!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-12-2009&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-12-2009&group=6&gblog=40 Thu, 10 Dec 2009 16:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-11-2009&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-11-2009&group=6&gblog=39 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[การผจญภัยในห้องผ่าตัดของผมและ เอ่อ... น้องชายผมเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-11-2009&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-11-2009&group=6&gblog=39 Mon, 23 Nov 2009 17:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-10-2009&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-10-2009&group=6&gblog=38 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องไม่เป็นเรื่อง ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-10-2009&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-10-2009&group=6&gblog=38 Thu, 29 Oct 2009 16:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-09-2009&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-09-2009&group=6&gblog=37 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบแท่กนัท-คุง I-cried Tag]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-09-2009&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-09-2009&group=6&gblog=37 Thu, 24 Sep 2009 14:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-09-2009&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-09-2009&group=6&gblog=36 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องไม่เป็นเรื่อง ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-09-2009&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-09-2009&group=6&gblog=36 Fri, 18 Sep 2009 23:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2009&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2009&group=6&gblog=35 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[I Killed My Mother]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2009&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2009&group=6&gblog=35 Thu, 13 Aug 2009 12:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-07-2009&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-07-2009&group=6&gblog=34 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เสือตัวน้อยของคนเกิดปีเสือ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-07-2009&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-07-2009&group=6&gblog=34 Sun, 26 Jul 2009 11:25:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-06-2009&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-06-2009&group=6&gblog=33 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA["บ่วงหงส์" และความลุ่มหลงในน้องแพนเค้ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-06-2009&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-06-2009&group=6&gblog=33 Thu, 11 Jun 2009 21:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2009&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2009&group=6&gblog=32 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรารู้จักกัน แต่เราไม่เคยเห็นหน้ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2009&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2009&group=6&gblog=32 Wed, 27 May 2009 17:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-05-2009&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-05-2009&group=6&gblog=31 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบแท่ก A - Z (ซะที)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-05-2009&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-05-2009&group=6&gblog=31 Mon, 11 May 2009 15:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-03-2009&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-03-2009&group=6&gblog=30 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายมิตรภาพ: เส้นทางที่สอง "แฟนฉัน... กับรักครั้งแรก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-03-2009&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-03-2009&group=6&gblog=30 Tue, 31 Mar 2009 11:31:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2009&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2009&group=6&gblog=29 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG "a day"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2009&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2009&group=6&gblog=29 Fri, 27 Mar 2009 16:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-03-2009&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-03-2009&group=6&gblog=28 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[In the morning]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-03-2009&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-03-2009&group=6&gblog=28 Wed, 18 Mar 2009 12:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-03-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-03-2009&group=6&gblog=27 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[TAG ฟัน ฟัน ฟัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-03-2009&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-03-2009&group=6&gblog=27 Thu, 12 Mar 2009 13:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-03-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-03-2009&group=6&gblog=26 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอน(เสียเวลา)เปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-03-2009&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-03-2009&group=6&gblog=26 Tue, 03 Mar 2009 15:11:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-02-2009&group=6&gblog=25 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[คนข้นคุ้ยเขี่ยข่าวคลุกเคล้าครึกโครม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-02-2009&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=26-02-2009&group=6&gblog=25 Thu, 26 Feb 2009 22:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-02-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-02-2009&group=6&gblog=24 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ศุกร์ 13 ตอบแท็ก และเรื่องรักก่อน Valentine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-02-2009&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-02-2009&group=6&gblog=24 Fri, 13 Feb 2009 11:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-01-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-01-2009&group=6&gblog=23 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แท็กที่สุดของที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-01-2009&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-01-2009&group=6&gblog=23 Thu, 08 Jan 2009 17:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-12-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-12-2008&group=6&gblog=22 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2009: Message from my wife]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-12-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-12-2008&group=6&gblog=22 Mon, 29 Dec 2008 22:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-12-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-12-2008&group=6&gblog=21 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แท็ก 57 ข้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-12-2008&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-12-2008&group=6&gblog=21 Wed, 03 Dec 2008 11:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-10-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-10-2008&group=6&gblog=20 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนผมฯไปงานหนังสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-10-2008&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-10-2008&group=6&gblog=20 Mon, 27 Oct 2008 13:07:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-09-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-09-2008&group=6&gblog=19 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมอยู่สีแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-09-2008&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-09-2008&group=6&gblog=19 Thu, 25 Sep 2008 22:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-09-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-09-2008&group=6&gblog=18 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยกับตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-09-2008&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-09-2008&group=6&gblog=18 Mon, 15 Sep 2008 10:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-08-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-08-2008&group=6&gblog=17 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนถึงคนที่บล็อคโน้น(ส์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-08-2008&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-08-2008&group=6&gblog=17 Tue, 19 Aug 2008 22:32:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2008&group=6&gblog=16 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ข้อควรระวังในการจัดงานแต่งงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2008&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2008&group=6&gblog=16 Fri, 08 Aug 2008 21:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-07-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-07-2008&group=6&gblog=15 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Reality Show กับความฝันอันน่าสะพรึงของเมียผม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-07-2008&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=25-07-2008&group=6&gblog=15 Fri, 25 Jul 2008 11:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2008&group=6&gblog=14 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกตัวตนด้วยภาพ 4 ภาพ (มันจะพอเหรอ?...)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2008&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2008&group=6&gblog=14 Sun, 06 Jul 2008 21:06:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-06-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-06-2008&group=6&gblog=13 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[สองสัปดาห์กับหนัง 6 เรื่อง (ซีรี่ส์อีกหนึ่ง) และบทรีวิวอย่างย่อ(มากๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-06-2008&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=24-06-2008&group=6&gblog=13 Tue, 24 Jun 2008 8:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-05-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-05-2008&group=6&gblog=12 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกวันของสัปดาห์หมาๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-05-2008&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=19-05-2008&group=6&gblog=12 Mon, 19 May 2008 23:00:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-05-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-05-2008&group=6&gblog=11 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาของฉัน ปัญหาของเธอ (Base on True story)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-05-2008&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-05-2008&group=6&gblog=11 Tue, 13 May 2008 22:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2008&group=6&gblog=10 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[28 เมษายน 2551 เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์หมาๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2008&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-05-2008&group=6&gblog=10 Sat, 03 May 2008 0:10:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-02-2012&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-02-2012&group=8&gblog=8 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวหนังสองเรื่องควบ เอทีเอ็ม เออรัก เออเร่อ & สงครามธนูพิฆาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-02-2012&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=23-02-2012&group=8&gblog=8 Thu, 23 Feb 2012 2:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2011&group=8&gblog=7 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวหนังรวมมิตร 5 เรื่อง 5 รส (ลัดดาแลนด์, Wu Xia, Transformer 3, Super 8 และ กวนอู)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=13-08-2011&group=8&gblog=7 Sat, 13 Aug 2011 23:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-07-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-07-2011&group=8&gblog=6 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[โปเยโปโลเย 2011 การกลับมาอีกครั้งของปีศาจสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-07-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=31-07-2011&group=8&gblog=6 Sun, 31 Jul 2011 14:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-07-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-07-2011&group=8&gblog=5 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวหนังสือรวมมิตร (แผนพิพากษา สืบสังหรณ์ ปมซ่อนฆ่า พระอาทิตย์เที่ยงคืน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-07-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-07-2011&group=8&gblog=5 Sat, 16 Jul 2011 21:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-03-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-03-2011&group=8&gblog=3 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Eden Lake คู่อึดผจญฝูงเกรียน ณ หาดนรก สาปสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-03-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=14-03-2011&group=8&gblog=3 Mon, 14 Mar 2011 13:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-01-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-01-2010&group=8&gblog=2 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Overheard & Accident เมื่อการดักฟังกลายเป็นกับดัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-01-2010&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-01-2010&group=8&gblog=2 Sun, 10 Jan 2010 18:41:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-01-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-01-2010&group=8&gblog=1 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าบอกว่าเธอบาป (The stories about AV)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-01-2010&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-01-2010&group=8&gblog=1 Sun, 03 Jan 2010 17:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-12-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-12-2011&group=7&gblog=8 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องเล่าร้านเช่าหนังสือ / บทนำ “(ใช่) ฮะ (ผม) เก๋า”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-12-2011&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-12-2011&group=7&gblog=8 Sun, 04 Dec 2011 23:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2010&group=7&gblog=7 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[บูรพาไม่แพ้ ว่าด้วยแจ่วฮ้อนและจอมยุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=08-08-2010&group=7&gblog=7 Sun, 08 Aug 2010 22:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=30-03-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=30-03-2010&group=7&gblog=6 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วความเปลี่ยนแปลงก็มาถึงป้าปุ้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=30-03-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=30-03-2010&group=7&gblog=6 Tue, 30 Mar 2010 10:12:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2009&group=7&gblog=5 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ของดีแถวตึกน้ำ ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋และสมู้ทตี้ที่ Coffee Route]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2009&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-06-2009&group=7&gblog=5 Tue, 02 Jun 2009 15:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-04-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-04-2009&group=7&gblog=4 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ของจังหวัดระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-04-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-04-2009&group=7&gblog=4 Tue, 21 Apr 2009 23:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-04-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-04-2009&group=7&gblog=3 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรอยไปชิม "น้องพรซีฟู้ด" ร้านอร่อยในตำนาน (ภาคต้น)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-04-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-04-2009&group=7&gblog=3 Tue, 07 Apr 2009 14:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-11-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-11-2008&group=7&gblog=2 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Tag ททท. ทรย.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-11-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=18-11-2008&group=7&gblog=2 Tue, 18 Nov 2008 11:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2008&group=7&gblog=1 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพบรรยากาศงานปิดถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่จ.ระยอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-05-2008&group=7&gblog=1 Tue, 27 May 2008 11:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-04-2008&group=6&gblog=9 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เปลี่ยนคือฤดูกาล แต่สงกรานต์ไม่เคยเปลี่ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-04-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=11-04-2008&group=6&gblog=9 Fri, 11 Apr 2008 17:32:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-03-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-03-2008&group=6&gblog=8 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ไดอารี่ขัดตาทัพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-03-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=10-03-2008&group=6&gblog=8 Mon, 10 Mar 2008 12:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-03-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-03-2008&group=6&gblog=7 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของอ้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-03-2008&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-03-2008&group=6&gblog=7 Tue, 04 Mar 2008 17:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=6 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้จากการถูกตะขาบกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=6 Wed, 02 Jan 2008 14:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=5 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[มีรูปงานแต่งมาให้ดูแล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=5 Wed, 02 Jan 2008 14:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=4 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วงานแต่งงานก็ผ่านพ้นไปด้วยดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=4 Wed, 02 Jan 2008 14:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=3 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลำเค็ญของว่าที่เจ้าบ่าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=3 Wed, 02 Jan 2008 14:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=2 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองเขียนครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-01-2008&group=6&gblog=2 Wed, 02 Jan 2008 14:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-02-2010&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-02-2010&group=5&gblog=9 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Bakuman วัยซนคนการ์ตูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-02-2010&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-02-2010&group=5&gblog=9 Mon, 01 Feb 2010 22:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-11-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-11-2009&group=5&gblog=8 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Memories for You เมื่อความเหงา นั้นงดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-11-2009&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-11-2009&group=5&gblog=8 Fri, 06 Nov 2009 17:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2009&group=5&gblog=7 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือที่ซื้อ แต่บางทีก็ไม่อ่าน (บล็อคต้อนรับงานสัปดาห์หนังสือ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2009&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2009&group=5&gblog=7 Mon, 12 Oct 2009 8:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-09-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-09-2009&group=5&gblog=6 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมการ์ตูนโปรดขึ้นหิ้งตลอดกาล ตอน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-09-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=07-09-2009&group=5&gblog=6 Mon, 07 Sep 2009 9:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-09-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-09-2009&group=5&gblog=5 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมการ์ตูนโปรดขึ้นหิ้งตลอดกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-09-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=01-09-2009&group=5&gblog=5 Tue, 01 Sep 2009 13:49:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-02-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-02-2009&group=5&gblog=4 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตท่ามกลางดงหนาม(เตย) และตัวอักษร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-02-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=04-02-2009&group=5&gblog=4 Wed, 04 Feb 2009 11:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-01-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-01-2009&group=5&gblog=3 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Himitsu ในความลับมีความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-01-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-01-2009&group=5&gblog=3 Thu, 22 Jan 2009 10:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-03-2008&group=5&gblog=2 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Initial D ยอดรักนักซิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-03-2008&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=29-03-2008&group=5&gblog=2 Sat, 29 Mar 2008 14:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-01-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-01-2008&group=5&gblog=1 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก PULP ถึง FILMAX]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-01-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=16-01-2008&group=5&gblog=1 Wed, 16 Jan 2008 17:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2012&group=3&gblog=9 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือนเขาคิชฌกูฏ Keep the Faith Keep the Faith]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2012&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=27-03-2012&group=3&gblog=9 Tue, 27 Mar 2012 15:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2010&group=3&gblog=8 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[Flight of the Gibbon โหด เหิน หาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2010&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=12-10-2010&group=3&gblog=8 Tue, 12 Oct 2010 23:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2009&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2009&group=3&gblog=7 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบี่อยู่ที่ใจ Vol.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2009&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=06-07-2009&group=3&gblog=7 Mon, 06 Jul 2009 22:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-06-2009&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-06-2009&group=3&gblog=6 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบี่อยู่ที่ใจ Vol.1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-06-2009&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=22-06-2009&group=3&gblog=6 Mon, 22 Jun 2009 12:55:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-12-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-12-2008&group=3&gblog=5 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากหัวใจไว้ที่อุบล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-12-2008&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=15-12-2008&group=3&gblog=5 Mon, 15 Dec 2008 11:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-09-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-09-2008&group=3&gblog=4 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบ เบิร์ด เบิร์ด โชว์ ครั้งที่ 9 Magic Memories]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-09-2008&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=02-09-2008&group=3&gblog=4 Tue, 02 Sep 2008 11:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-06-2008&group=3&gblog=3 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะลุยเสม็ดกับที่ทำงาน แสนสำราญที่วงเดือนวิลล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-06-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=03-06-2008&group=3&gblog=3 Tue, 03 Jun 2008 14:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[ปายที่ชอบ ปายที่ไม่ชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=21-02-2008&group=3&gblog=2 Thu, 21 Feb 2008 10:17:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-01-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-01-2008&group=3&gblog=1 http://darkhr.bloggang.com/rss <![CDATA[มหกรรมอาหารที่ตลาดน้ำอัมพวา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-01-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=darkhr&month=05-01-2008&group=3&gblog=1 Sat, 05 Jan 2008 11:23:45 +0700